Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie


Filmiki informacyjne Zielonej Linii na temat zatrudnienia cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W załączeniu udostępniamy Państwu linki do tych materiałów. Linki https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA ...

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia "ABC przesiębiorczości"

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu pod nazwą: „ABC przedsiębiorczości".   ...

Plan szkoleń 2018

Załączniki Plan szkoleń 2018

Badanie ankietowe dla osób w wieku 50-74 lata dot. wpływu organizacji czasu pracy na aktywność osób starszych

Jestem pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzę anonimowe badania ankietowe skierowane do osób w wieku 50-74 lat  dotyczące wpływu organizacji czasu pracy na aktywność zawodową osób starszych. Ankieta realizowana jest na potrzeby badań naukowych, a jej wyniki zostaną przetworzone statystycznie i...

Projekt dla osób z województwa kujawsko-pomorskiego pn. "Rodzice w pracy"

Trwa rekrutacja do unijnego projektu pn. "Rodzice w pracy" - rekrutacja w terminie od 16.07.2018 - 12.08.2018 dla osób z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest wspieranie aktywizacji zawodowej w powrocie na rynek pracy osób w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

W każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy - 04-10 lipiec 2018 r

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji pracowników zatrudnionych w firmie

Projekt: „Mobilni na rynku pracy - program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” staże w Hiszpanii, we Włoszech i na Malcie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy powraca z projektem, tym razem, staże unijne zawodowe staże realizowane będą w Hiszpanii

Rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej

Rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby zawodowej

Projekt „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia”

   Załączniki Ulotka

Wyświetlanie 1 - 10 z 29 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę