Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie


Filmiki informacyjne Zielonej Linii na temat zatrudnienia cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W załączeniu udostępniamy Państwu linki do tych materiałów. Linki https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA ...

Badanie ankietowe dla osób w wieku 50-74 lata dot. wpływu organizacji czasu pracy na aktywność osób starszych

Jestem pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzę anonimowe badania ankietowe skierowane do osób w wieku 50-74 lat  dotyczące wpływu organizacji czasu pracy na aktywność zawodową osób starszych. Ankieta realizowana jest na potrzeby badań naukowych, a jej wyniki zostaną przetworzone statystycznie i...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

W każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej

Projekt: „Mobilni na rynku pracy - program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” staże w Hiszpanii, we Włoszech i na Malcie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy powraca z projektem, tym razem, staże unijne zawodowe staże realizowane będą w Hiszpanii

Rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej

Rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby zawodowej

Projekt „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia”

   Załączniki Ulotka

Harmonogram porad grupowych w II kwartał 2018 roku

Harmonogram porad grupowych w II kwartał 2018 roku

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022

Załączniki POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO RYPIN 2017.pdf PRZEWODNIK informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w...

Projekt dla osób z województwa kujawsko-pomorskiego dla osób biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia

Projekt ukierunkowany jest dla osób biernych zawodowo, w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością i o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Wyświetlanie 11 - 20 z 34 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę