Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie


Projekt "Skuteczny outplacement" dla osób zamieszkujących/pracujących w woj. kujawsko-pomorskim, które są przwidziane do zwolnienia, zagrożone nim lub zostały zwolnione w okresie do 6 m-cy z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowo lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę