Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie


Dokumenty do pobrania

Roboty publiczne

Prace interwencyjne

Zwrot kosztów przejazdu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Wniosek pracodawcy o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej

Staż

Refundacja kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowisk pracy

Dodatek aktywizacyjny

Prace społecznie użyteczne

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

Klauzula informacyjna dla osób objętych badaniem kompetencji cyfrowych

Zatrudnienie cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową

Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach rejestracji i pobierania zasiłków

Rejestracja papierowa (tradycyjna)

Wniosek o przekazanie środków na konto bankowe

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

Szkolenia

Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy w zakresie usług poradnictwa zawodowego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę