Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie


Dokumenty do pobrania

Prace interwencyjne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023

Refundacja kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowisk pracy

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Staż

Klauzula informacyjna dla osób objętych badaniem kompetencji cyfrowych

Dodatek aktywizacyjny

Prace społecznie użyteczne

Roboty publiczne

Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

Zatrudnienie cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową

Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach rejestracji i pobierania zasiłków

Rejestracja papierowa (tradycyjna)

Wniosek o przekazanie środków na konto bankowe

Zwrot kosztów przejazdu

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

Szkolenia

Wniosek pracodawcy o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej

Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy w zakresie usług poradnictwa zawodowego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę